Mantelzorgwoning:

Mantelzorgwoning

Mantelzorgwoning,

een chalet in de tuin als mantelzorgwoning.

Ouders te verzorgen? Met een mantelzorgchalet kan het dichtbij huis!

Als u mantelzorg verleent, wilt u degene die u verzorgt comfortabel laten wonen, toch? U wilt een zo aangenaam mogelijke tijd geven aan uw dierbaren. Een Montana mantelzorgwoning voorziet in de woonbehoeften voor mantelzorgverlening.Flexibel, comfortabel en aan uw wens aan te passen. Onze jarenlange ervaring in het bouwen van Chalets en mantelzorgwoningen, en het concept dat Montana chaletbouw biedt maken ons tot dé partner om uw woonbehoeften in te vullen.


 

Vergunning nodig voor een mantelzorgwoning?


De Rijksoverheid heeft nieuwe regels ingesteld met betrekking tot de plaatsing van mantelzorgwoningen. De nieuwe regels betekenen dat in de meeste situaties de omgevingsvergunning (bouwvergunning) niet meer nodig is. Zolang de betrokken familie kan aantonen dat er sprake is van mantelzorg, zijn deze nieuwe regels van toepassing. Vervalt de mantelzorg (bijvoorbeeld door overlijden van de bewoner(s), dan vervalt ook de nieuwe regelgeving betreft de vergunning.
In uitzonderingssituaties blijft nog wel een vergunning nodig. In die situaties kent de nieuwe regeling wel veel ruimere bevoegdheden van gemeenten om af te wijken van bestemmingsplannen. Bovendien geldt een maximale doorlooptijd van 8 weken voor de procedure van de aanvraag voor de vergunning.De mogelijkheden voor Een Mantelzorgwoning van Montana Chaletbouw


Als mantelzorger steekt u veel tijd in de zorg voor een ander. Daarom nemen wij u het bouwen van de mantelzorgwoning uit handen. Op basis van uw wensen en behoeften verzorgen wij het ontwerp en de productie. Hierdoor kunnen wij een unieke mantelzorgwoning opleveren. Geheel op maat en aangepast aan uw situatie. U zit dus niet vast aan een standaard ontwerp.